למי היית רוצה להשאיר את כספי חסכונותיך בירושה ?

למי היית רוצה להשאיר את כספי חסכונותיך? גיל השתחרר מהצבא והחל לעבוד בחברת היי – טק. בחלוף חודשיים, על פי תנאי העבודה, היה גיל זכאי לביטוח מנהלים וקרן השתלמות.

לשאלת סוכן הביטוח מי היה רוצה שיירשמו כמוטבים, בקש גיל, שהיה רווק באותו המועד, ללא כל היסוס לרשום את הוריו כמוטבים. לימים נישא גיל לשירי ונולדו להם 3 ילדים מקסימים. למרבה הצער, כאשר היה גיל בן 51 בלבד, נפטר מהתקף לב פתאומי.

גיל לא הותיר צוואה ומשכך, יורשיו היו שירי (מחצית) וילדיו בחלקים שווים (מחצית).לאחר מותו התברר כי גיל לא שינה את המוטבים עם נישואיו והולדת ילדיו ולמעשה הזכאים לקבל לידם את הכספים הצבורים  בביטוח המנהלים וקרן ההשתלמות הינם הוריו של גיל. שירי פנתה להוריו של גיל בבקשה להעביר לידיה  את הכספים על מנת שתוכל לגדל את הילדים הקטנים ברווחה, אך אלו סרבו בטענה כי הכספים שייכים להם.

שירי עמדה מול שוקת שבורה ללא כל פיתרון. הכספים הועברו לידי ההורים. פעמים רבות וודאי שאלת עצמך, למי היית רוצה להשאיר את הכספים אותם חסכת בחייך כספים בקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים  וקרנות השתלמות.

ליך להבחין בין יורשים, שארים ומוטבים.

יורשים הם הזכאים לקבל את הרכוש שצברת על פי צוואתך ובהעדר צוואה, מוגדרים היורשים בחוק הירושה. על כן, באם רצונך כי מי מהיקרים לך ירשו את כספיך, עליך לערוך צוואה ולציין באופן מפורש איך ברצונך לחלק את כספיך. היורשים יוכלו לממש את זכותם באמצעות צו קיום צוואה או צו ירושה שניתן ע”י הרשם לענייני ירושה או בית המשפט או בית הדין.

חוק הירושה מגדיר מיהם היורשים על פי דין, על פי קרבתם למורישה:
1. מי שהיה במות המורישה בן זוגה

2. ילדי המורישה וצאצאיהם
3. הורי המורישה וצאצאיהם
4. הורי הוריה של המורישה וצאצאיהם

השארים הזכאים לפנסיית שארים נקבעים בתקנון קרן הפנסיה ולמעשה אינם נקבעים על ידך. השארים הם בד”כ הבעל ו/או ילדים עד גיל 21 או ילדים עם מוגבלויות מעבר לגיל זה.

השארים הזכאים לקבל את פיצויי הפיטורין הם בן זוגך בעת הפטירה, לרבות ידוע בציבור הגר עימך וילדים שהם בגדר תלויים בך, כהגדרתם לפי פרק ג’ לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב, תשכ”ח-1968). בהעדר בן זוג או ילדים, יהיו השארים הורים  ואחים ואחיות שעיקר פרנסם היו עליך על פי הגדרות החוק.

כספי הפיצויים מתחלקים באופן שווה בין השארים. כספי הפיצויים ישולמו לשארייך גם אם צווית בצוואתך להורישם ליורש שאינו נכלל בהגדרת שאירים לפי חוק.

המוטבים נקבעים על ידך, בדרך כלל עם פתיחת הקופה, כזכאים לקבל את הכספים הצבורים בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות. המוטבים ייקבעו על פי שיקול דעתך הבלעדי וקביעתם אינה חובה, אלא זכות הניתנת לך. אם לא תקבעי מוטבים, ישולמו הכספים הצבורים על פי צו ירושה  או צו קיום צוואה.

חשוב מאוד כי הגדרת המוטבים (שם, ת.זהות, ת, לידה וכד’) וחלוקת הכספים ביניהם תהיה מדויקת כדי למנוע אי הבנות.הכספים הצבורים בקופ”ג, בקרנות ובביטוחים השונים, אינם חלק מהעיזבון על פי חוק הירושה ועל כן המוטבים יהיו זכאים לקבל את הכספים הצבורים ללא צורך בצו קיום צוואה או צו ירושה.

הנך זכאי לשנות את המוטבים ע”י הודעה בכתב.

מה קורה כאשר הוראות הצוואה סותרות את המוטבים?

בית המשפט העליון קבע כי שינוי או ביטול מוטב באמצעות צוואה צריך שיהיה בנוסח ברור וחד משמעי ועל המוריש לציין בצוואתו את הקופה או הקרן באופן מפורש ולא כוללני. עם זאת,  בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה, נקבע כי ניתן לראות בצוואה שנשלחה לקופה לאחר מות העמית, משום הודעה תקפה על שינוי מוטבים.
על מנת שייעשה ברכושך כרצונך, חשוב שההוראות בצוואתך, ככל שאכן החלטת לערוך צוואה, בכל הנוגע לכספים הצבורים, יהיו תואמות את המוטבים אותם הגדרת.

חשוב ביותר לעדכן מוטבים מעת לעת במיוחד לאחר נישואין, לידות וגירושין.

כפי שניתן לראות קיים הבדל בין יורשים, שארים ומוטבים, הבדל אשר לו השפעה מכרעת על הליך הורשת הכספים ועל כן המלצה לערוך תכנון נבון לאחר היוועצות באנשי המקצוע הנכונים.

*האמור בכתבה זו אינו מהווה יעוץ משפטי.

מדריכים וטיפים נוספים בנושא

החזרי מס

מהו החזר מס הכנסה?

מס הכנסה הוא גוף שגובה מיסים אך יש ביכולתך גם להחזירם. ככל שעובר הזמן יותר אנשים מכניסים למודעות שלא רק משלמים מס

כסף לבית

היתרונות של יועצי משכנתאות

היתרונות של יועצי משכנתאות הם שבעזרת ייעוץ איכותי תוכלו לחסוך סכומי כסף נכבדים שיאפשרו לכם לעשות שימוש בכסף שנחסך למטרות אחרות שהן