באראט גרופ באראט גרופ
קבל מענק לרישום פטנטים

עקבו אחרינו

geva-barat - ג׳וב שופ - facebook

תוכנית תנופה
הוקמה בכדי לאפשר ליזמים צעירים לממש רעיון יפה למוצר מוגמר המוכן לשיווק –

מטרת התכנית היא לסייע בבניית אב-טיפוס של הרעיון, הכנת בקשה לרישום פטנט, יצירת תכנית עסקית, תכנית שיווקית ועוד. אלו רק חלק מהפעולות הנדרשות להקמת מיזם חדש, אשר תנופה מסייעת בהן. הסיוע הכספי והמסגרת התומכת מסייעים ליזם המתחיל להגיע לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לו לגייס מימון להמשך הפעילות. מאחר ששלב פעילות ראשוני זה מתאפיין בקושי רב לגייס הון ממשקיעים פרטיים בשל רמת הסיכון הגבוהה, תמיכת תנופה עשויה ליצור את ההבדל בין יוזמה שנשארה בגדר רעיון יפה לבין מימושה למוצר מוגמר הניתן לשיווק.

תכנית תנופה מציעה ליזמים כמה יתרונות בולטים שאינם קיימים במסגרות תמיכה אחרות כולל מענקי תנופה:

  • היזם אינו מחויב לעזוב את מקום עבודתו כתנאי לקבלת תמיכה במסגרת תנופה.
  • החובה להירשם כחברה או כעוסק מורשה חלה רק אם הבקשה מאושרת, לכן גם יזמים פרטיים רשאים להגיש בקשה לקבלת
  • מענקי תנופה – היזם אינו נדרש לוותר על חלק מזכויותיו במיזם ולהקצות מניות למדינה בתמורה למענק.
  • תנופה פתוחה בפני יזמים מכל תחומי התעשייה, גם תחומים שקרנות הון סיכון אינן מרבות להשקיע בהם.
  • תנופה מציעה מנגנון הפעלה ידידותי המבוסס על החזר של הוצאות פיתוח בפועל והיזם הוא שקובע את קצב הביצוע המתאים לו.

 

Share This:

השאר טלפון:

שיתופי פעולה