באראט גרופ באראט גרופ
קבל מענק לרישום פטנטים

עקבו אחרינו

geva-barat - ג׳וב שופ - facebook

קרן הודו סין ליצואנים

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מעוניין להרחיב את היקף הסחר עם מדינות הודו וסין, להגדיל את מספר החברות הישראליות הפעילות במדינות אלו ולהעמיק את פעילותן. לשם מימוש מטרה זו, יזם מינהל סחר חוץ במשרד התמ”ת קרן מענקים, שמטרתה לסייע לחברות ישראליות במימון הקמת נציגות שיווקית בהודו וסין.

מטרת התוכנית היא הענקת סיוע תלת שנתי להקמת נציגות שיווקית בהודו וסין לפי התנאים הבאים:

השתתפות בעלויות הצבת עובד חברה 50% מעלות העובד ולא יותר מ- 480,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים.
השתתפות בעלויות העסקת יועץ מקומי 50% מעלות היועץ המקומי ולא יותר מ – 160,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים.
השתתפות בעלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד 50% מהעלות ולא יותר מ – 60,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים.
מענק חד פעמי להקמת “בטא סייט” – 50% מהעלות ולא יותר מ- 400,000 ₪ עבור מימון ההוצאות הנדרשות להוכחת ישום מקומי של הטכנולוגיה/המוצר, וליצירת reference account בשוקי הודו וסין.

תנאי הסף לקבלת המענק

הפונה הינה חברה ישראלית, שמתקיימים בה כל התנאים הבאים במצטבר:
מחזור המכירות בשנה הקלנדרית, שקדמה לשנת הגשת הבקשה, היה בין 20 ל 200- מליון ₪.
היצוא השנתי הוא לפחות 10% מהמכירות.
היצוא למדינות היעד אינו עולה על 30% מסך היצוא השנתי או על 20 מליון ₪ לשנה(הנמוך מבינהם).
החברה אינה מקבלת תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות.

החזר המענק

חברה שקיבלה מענק, תחויב בתשלום תמלוגים בשיעור של 3% על הכנסה שנוספה לה ממכירות במדינת היעד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. התמלוגים ישולמו למשך 7 שנים, וזאת רק בתום המהלך התלת שנתי(כלומר מ-3 שנים מרגע קבלת המענקים).

לחברת באראט גרופ ניסיון שיווקי ותפעולי מוכח במזרח הרחוק וקשרים עסקיים עם מפעלים ויועצים עסקיים מקומיים. הניסיון העשיר שלנו ביצוא סחורות ושירותים לסין, ובשילוב רקורד עשיר בבניית תוכניות עסקיות לקרנות מדינה ומדען ראשי, נספק לך ליווי צמוד בהגשת הבקשה הראשונית לסיוע מהקרן, בבניית התוכנית השיווקית והתפעולית, שיסייעו לך לקבל את הסיוע המקסימאלי לו את/ה זכאי/ת. בנוסף, נספק לך ליווי צמוד מרגע התחלת הביצוע ועד לרגע בו הפרוייקט יקרום עור וגידים.
לפרטים נוספים התקשרו:
09-8665688

 

Share This:

השאר טלפון:

שיתופי פעולה