באראט גרופ באראט גרופ
קבל מענק לרישום פטנטים

עקבו אחרינו

geva-barat - ג׳וב שופ - facebook

מה כוללת קרן בערבות המדינה

מדינת ישראל מקדמת ומעוניינת להשקיע ולסייע לעסקים קטנים שנמצאים בתהליכי הקמה. כחלק מהמדיניות הזו שמטרתה לעודד צמיחה ותחרות במשק, מעניקה המדינה קרנות שונות בערבות המדינה שמטרתן לעזור לעסקים בתהליכי צמיחה וגדילה. קרן בערבות המדינה ניתנת למעשה לצורך מתן הלוואות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים לצורך הון חוזר או השקעה. בעזרת הקרן מעמידה המדינה עד 85% מהביטחונות, לטובת לקיחת הלוואה מהבנק.

מה זה בדיוק?

ההלוואות ניתנות מטעם הבנקים עבור עסקים קטנים או בינוניים, שנבדקו על ידי גורמים רלוונטיים ונמצא כי יש הצדקה לקיומם וכי הם עומדים בתנאים שמזכים בקבלת הלוואה. חברת גיזה וחברת bdsk הן החברות שהוקמו במטרה לבחון את תנאי הזכאות של העסקים ואת עמידתם או אי עמידתם בתנאים לקבלת קרן בערבות המדינה. ניתן לקבל הלוואות במספר מסלולים: מסלול הון חוזר כולל הלוואות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה שסובלים מפער תזרימי. מסלול השקעות כולל הלוואות למימון הרחבת עסקים קיימים.

מסלולים נוספים

מסלול נוסף הוא מסלול עסקים בהקמה שכולל הלוואות למימון הקמת עסקים חדשים, ומסלול עד 100 אלף ש”ח הוא תת מסלול שמאפשר לקבל הלוואה בהליך מהיר למטרות השקעה, הון חוזר או הקמת עסק. הסכום המקסימלי שניתן לקבל כהלוואה בערבות המדינה הוא עד 500,000 ₪ ומי שיכול ליהנות ממנה הם עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ שיעמדו גם בתנאי הסף ובדרישות שונות שהעמידה המדינה.

תנאים

את ההלוואה ניתן לקבל לתקופה של עד חמש שנים ואת ההחזר מתחילים לאחר ששה חודשים ב 54 תשלומים. את הריבית יקבע הבנק שמעניק את ההלוואה על פי שיקול דעתו ועל פי הריבית המקובלת במקרים אלה בשוק. מבחינת בטחונות כאמור 60%-85% מהביטחונות ניתנים על ידי המדינה והבנקים עשויים לדרוש בטחונות גם עבור היתרה, על פי שיקול דעתם, עד 25%. את הגשת הבקשות להלוואות בערבות המדינה ניתן להעביר לחברות שמטפלות בכך שהן חברת גיזה או חברת bdsk

לאחר תהליך של מילוי טפסים והצגת אישורים שונים תוכלו לקבל את ההלוואה, במקרה שאתם עומדים בכל התנאים הנדרשים.

Share This:

השאר טלפון:

שיתופי פעולה