באראט גרופ באראט גרופ
קבל מענק לרישום פטנטים

עקבו אחרינו

geva-barat - ג׳וב שופ - facebook

מענקים למגזרי מיעוטים
במסגרת מסלול חברות מתחילות ישנה אפשרות לתמיכה בפרויקטים של יזמים במגזר בני המיעוטים (האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים בדואים וצ’רקסים), בהתאם לעקרונות הבאים:
– חברה אשר לפחות 33% מהון מניותיה (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם ממגזר בני המיעוטים, והוא בעל הרעיון, נמנה על צוות המו”פ בתוכנית המוגשת ומועסק ע”י התאגיד במשרה מלאה.
היקף המימון:
– מענק בשיעור של 85% מסך התקציב המאושר של התכנית המאושרת (החברה לא תהיה זכאית לתוספת בגין אזורי עדיפות לאומית).
יכולות להגיש בקשה חברות העומדות בתנאים הבאים:

  • היקף המכירות של החברה, עד מועד הגשת הבקשה, אינו עולה על 1,500,000 ₪ בשנה בסה”כ, ואינו עולה על 750,000 ₪ ב- 12 החודשים האחרונים לפני מועד הגשת הבקשה.
  • החברה לא קיבלה כספים מלשכת המדען הראשי לפני הגשת הבקשה (למעט  מימון במסגרת תכניתתנופה, תכנית החממות, מסלול מתקדם במרכז לאנרגיות מתחדשות ותכנית לעידוד פיתוחים טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים)
  • החברה התאגדה פחות מ- 4 שנים לפני הגשת הבקשה.
  • סך הוצאותיה של החברה במהלך השנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 2 מיליון ₪ או 4 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה.

Share This:

השאר טלפון:

שיתופי פעולה