באראט גרופ באראט גרופ
קבל מענק לרישום פטנטים

עקבו אחרינו

geva-barat - ג׳וב שופ - facebook

חוזה הלוואה לחברה

אם העסק שלכם צריך מימון ישר לעסקים לשם הקמתו, התרחבותו או אולי בשל בעיה לתזרים מזומנים; אתם בעצם עומדים לחתום על חוזה הלוואה לחברה. הלוואה לכל מטרה ללא ערבים כל מי שצריך הלוואה חותם על חוזה הלוואה לחברה או לאדם פרטי. זה לא משנה אם פניתם לחברות הלוואות בנתניה או חברת הלוואות בראשון לציון; זה לא משנה אם מדובר בהלוואה בנקאית או הלוואה במסגרת חוץ בנקאית – תמיד ישנה חוזה הלוואה לחברה.

 

חוזה הלוואה לחברה, כשמו כן הוא, מפרט את תנאי ההלוואה. כאשר אתם מחפשים מימון ישר לעסקים אתם צריכים מסמך המפרט את הסיכומים ביניכם לבין הגוף המלווה. חוזה הלוואה לחברה הוא המסמך הזה והוא זה שאומר מה אתם מקבלים ומה אתם צרכים לתת בתמורה. לא משנה מהם תנאי ההלוואה ואיזו סוג של הלוואה, כל התנאים מפורטים בחוזה.

 

עיקרי החוזה

 

חוזה הלוואה לחברה כולל את עיקרי הדברים הבאים:

 

פרטי הצדדים – כמו כל חוזה יש להגדיר את הצדדים המעורבים בחוזה. המלווה והלווה, במידה וישנם ערבים גם הם יוזכרו. כך מתחיל כל חוזה בהצהרת האנשים אשר הם צד לחוזה ומחויבים לדברים הרשומים בו.

 

סכום ההלוואה – החוזה מגדיר במדויק את סכום ההלוואה הניתנת ללווה. כל החישובים של הריביות הנובעים והקרן נובעים מסכום זה ולכן הוא מופיע במדויק. שימו לב שסכום ההלוואה הוא לא בדיוק הסכום שהלווה קיבל בפועל. לעתים ישנו סכום הלוואה וניכוי של הוצאות הלווה.

 

סכום הריבית וההצמדה למדד– אחד הדברים המהותיים ביותר כאשר מבקשים הלוואה מחברת הלוואות בנתניה. סעיף זה משתנה בין הלוואות שונות. למשל ישנו מימון ישר לעסקים בריבית קבועה או משתנה. כמו יש להגדיר את נושא ההצמדה למדד; ישנן הלוואות מוצמדות ולא מוצמדות וישנה גם התמדה חלקית.

 

תוספות שמעבר לסכום ההלוואה – כאשר מבקשים הלוואה מחברת הלוואות בראשון לציון ישנן הוצאות נוספות שהלווה צריך לשאת בהן. זוהי בעצם העלות הכוללת של האשראי.

 

לוח הסילוקין – זוהי בעצם תקופת ההלוואה עם פירוט התשלומים בכל חודש לכל אורך התקופה. כמובן שבמקרה שהריבית מצודה למדד חלים שינויים אך נוסחת החישוב אינה משתנה.

 

אי עמידה בתנאי ההלוואה ומחלוקת בין הצדדים

 

חוזה הלוואה לחברה כולל גם את הסנקציות השונות במידה והלווה אינו עומד בתנאי ההלוואה. לצורך כך החוזה מגדיר ריבית פיגורים, זוהי ריבית נוספת למקרה של תשלומים שאינם נעשים בזמן. ריבית פיגורים של הלוואה היא גבוהה יותר מהריבית של תנאי ההלוואה ורצוי שתמנעו מפיגורים בתשלומים המייקרים לכם את ההלוואה.

 

במסגרת החוזה יש לקחת בחשבון גם אפשרות של מחלוקת בין הצדדים ולכן בחוזה עצמו יש להסכים גם על מיהו הגוף הבורר במקרה של מחלוקת. בדרך כלל אלו הם בתי המשפט.

Share This: