באראט גרופ באראט גרופ
קבל מענק לרישום פטנטים

עקבו אחרינו

geva-barat - ג׳וב שופ - facebook

הקרן לפרויקטים בינ”ל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מעוניין לקדם את ההשתתפות של חברות ישראליות בפרויקטים בין-לאומיים בחו”ל מתוך מטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בשווקים אלה. לאור הסיכון הקיים בייזום פרויקטים בין-לאומיים, ולאור העלויות הכספיות הכרוכות בפעילות זו, יזם מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה הקמת קרן שמטרתה לסייע לחברות ישראליות במימון הוצאות ראשוניות הכרוכות בייזום פרויקטים.

הסיוע ינתן עבור:

סקר רקע – הוצאות הכרוכות בהכנת סקר טרם ביצוע הפרויקט, הכולל מגוון נתונים ראשוניים (ארגוניים, מוסדיים, כלכליים, חברתיים, איכות סביבה וכיו”ב), במגמה להגדיר את הנדרש לצורך ביצוע הפרויקט.
סקר היתכנות- הוצאות הכרוכות בהכנת סקר, טרם ביצוע הפרויקט, שמטרתו לבדוק האם ניתן לבצע את הפרויקט בעלות ובתנאים כלכליים כדאיים. הסקר יכלול עבודת תכנון הנדסית וכלכלית והוא ייעשה בפרויקטים שתחומם הוא: תכנון, הקמה ותפעול.
הצעה למכרז – הוצאות הכרוכות בהגשת הצעה לביצוע פרויקט ע”י החברה לבדה או בשיתוף עם חברה אחרת (ישראלית או זרה), לרבות כקבלן משנה.

ההוצאות המוכרות למימון

 • שעות העבודה
 • הוצאות הכרוכות בנסיעות למדינת היעד
 • שכירת יועצים בישראל ובחו”ל בתחומי: משפט, מס, מימון, הנדסה, תכנון וכד’
 • ציוד וחומרים
 • עלויות נוספות כפי שתקבע הוועדה

תנאי הסף לקבלת מענק

 1. השווי הכספי המוערך של הפרויקט:
  בעריכת סקר רקע – שווי הפרויקט נדרש לפחות 500 אלף $
  בעריכת סקר היתכנות או הצעה למכרז – שווי הפרויקט נדרש להיות לפחות 2 מיליון $
 2. ערך מוסף ישראלי – על החברה להתחייב כי הפרוייקט המתוכנן יכלול ערך מוסף ישראלי של 35% ומעלה, בכלל זה תשומות כגון: כוח אדם, תכנון, ייעוץ, ציוד וכיוצ”ב.
 3. חברה שמחזור המכירות השנתי שלה גבוה מ-90 מיליון ₪, תהיה זכאית לקבל מענק רק אם התחייבה להשתתף במספר רב יותר של פרויקטים ומכרזים בין-לאומיים בשנת הגשת הבקשה בהשוואה לממוצע שלה בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

היקף הסיוע

סקר רקע – 50% מההוצאות המוכרות לביצוע העבודה ולא יותר מ 100- אלף ₪, הנמוך מביניהם.
סקר היתכנות – 50% מההוצאות המוכרות לעבודה ולא יותר מ 800- אלף ₪, הנמוך מביניהם.
הצעה למכרז – 50% מההוצאות המוכרות לעבודה ולא יותר מ 400- אלף ₪, לפי הנמוך מביניהם.

החזרי המענק

זכתה החברה בביצוע הפרויקט, תחזיר את המענק כשהוא צמוד למדד בתוספת ריבית חשכ”ל. לא זכתה החברה לבצע הפרויקט, יהפוך המענק לסופי ולא יוחזר.

לחברת גבע באראט ניסיון שיווקי ותפעולי מוכח בהרמת פרוייקטים בינלואמיים. כיועצי שיווק מוסמכים ורקורד עשיר בבניית תוכניות עסקיות לקרנות מדינה ומדען ראשי, נספק לך ליווי צמוד בהגשת הבקשה הראשונית לסיוע מהקרן, בבניית התוכנית השיווקית והתפעולית, שיסייעו לך לקבל את הסיוע המקסימאלי לו את/ה זכאי/ת. בנוסף, נספק לך ליווי צמוד מרגע התחלת הביצוע ועד לרגע בו הפרוייקט יקרום עור וגידים.
לפרטים נוספים

 

Share This:

השאר טלפון:

שיתופי פעולה