באראט גרופ באראט גרופ
קבל מענק לרישום פטנטים

עקבו אחרינו

geva-barat - ג׳וב שופ - facebook

הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה – מסלול השקעה

הלוואה בערבות המדינה לעסקים קטנים – מסלול השקעה

כאשר יש לכם עסק הרוצה להתרחב ואתם מחפשים מימון לעסק קיים, אתם לא חייבים לחפש חברת הלוואות לעסקים. קיימת עוד אפשרות לקבלת מימון לעסק קטן מלבד חברת הלוואות לעסקים. בהרבה מהמקרים זוהי אפשרות עדיפה מאוד. אני מתכוון למימון לעסק קיים באמצעות הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה. אלו הן הלוואות הניתנות על ידי הבנקים עם ערבות של המדינה. זוהי השיטה של הממשלה לסייע לעסקים קטנים. הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה מתקיימות בכמה משלולים שונים: מסלול הון חוזר, מסלול השקעות, מסלול עסקים בהקמה ומסלול מהיר. אך מהי המשמעות של המסלולים השונים ולמי הם מתאימים?

הלוואות לעסקים קטנים –  הלוואה לעסק קיים –  סוגי המסלולים:

מסלול השקעות – מסלול זה של הלוואה בערבות המדינה מתאים למי שמחפש מימון לעסק קיים. סוג זה של הלוואות לעסקים קטנים או בינוניים מתאים שיש לו בעיות של מימון לצורך הרחבה של העסק או השקעה בעסק. עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון שקל יכולים לקבל הלוואה עד לסכום של 500 אלף שקל, עסקים בעלי מחזור גדול יותר יכולים לקבל הלוואה בגובה של 8 אחוז מהמחזור השנתי (לצורך החישוב לוקחים את המחזור השנתי האחרון).  כמובן שזה מוגבל לפי ההגדרה של עסק בינוני עד מחזור של 100 מיליון. אם יש לכם עסק קיים ואתם רוצים להרחיבו, אין צורך לחפש חברת הלוואות לעסקים לפני שבודקים את האפשרות של הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה.

מסלול הון חוזר – מסלול הון חוזר מתאים למימון עסק קטן בעל בעיות של פערי אשראי, צורך במלאי, מימון הוצאות ייבוא, הוצאות שיווק ואפילו עלויות שכר. סכומי ההלוואות הן בדיוק כמו במסלול ההשקעות; מי שמחפש מימון לעסק קטן או בינוני לפי מסלול זה צריך להעמיד ביטחונות של עד 25%  מסכום ההלוואה. הלוואה זו ניתן לקבל לתקופה של 5 שנים עם תקופת גרייס של 6 חודשים.

 

מסלול עסקים בהקמה – על מנת לעודד הקמת עסקים חדשים המדינה מעמידה ערבויות להלוואה בסכומים של עד חצי מיליון שקל למי שרוצה מימון לעסק קיים או עסק קטן. לצורך ההגדרה עסק בהקמה הוא לא בהכרח עסק שלא החל לפעול, זה יכול להיות עסק קיים במעמד עוסק פטור ועכשיו הוא רוצה להשתדרג למעמד של עוסק מורשה או חברה בע״מ.

מסלול מהיר – ניתן להתייחס לזה כאל תת מסלול. המסלול המהיר מתייחס לכל אחד מהמקרים אך כאשר מדובר בהלוואה של עד 100 אלף ש״ח. זהו פתרון מעולה למי שמתחיל וחוסך את הצורך לחפש חברת הלוואות לעסקים. את ההלוואה מקבלים מהבנק ואת הערבות מהמדינה.

Share This: